top of page

MONTĀŽAS CENAS

MONTĀŽAS STUNDAS LIKME

21 EUR / STUNDĀ

 * Taču ne mazāk kā 42 EUR

+ TRANSPORTIZSAUKUMS 

+

TRANSPORTIZSAUKUMS

+ 47 EUR LĪDZ PILSĒTAS ĀRĒJĀM ROBŽĀM

+ 0.95 EUR/KM NO PILSĒTAS ĀRĒJĀM ROBEŽĀM LĪDZ 50 KM RĀDIUSAM

+ 0.71 EUR/KM NO PILSĒTAS ĀRĒJĀM ROBEŽĀM VIRS 50 KM RĀDIUSA

Tālrunis

+372 55 537 223

Follow

  • Facebook
Wooden Bed
Boho Style Bedroom
Furniture Store
bottom of page